Varför ska man ta bort träden i trädgården?

Visst är det fint med gamla träd i trädgården men ofta ställer de även till med en hel del bekymmer. De skräpar ner med löv och kvistar som bryts av och rötterna kan bilda stora nätverk som kan skada ledningar och avlopp. Träden kan även ta för mycket näring av gräsmattan orsakerna till att fälla träden kan vara många.

Vad ska man tänka på när man ska fälla träd?

Det man bör tänka på vid trädfällning är i vilken riktning man ska fälla trädet så att inga byggnader kommer till skada. Vissa träd är knepigare än andra att fälla då de kan stå trång till. Vi har mångårig erfarenhet av trädfällning och har utvecklat en speciell teknik för att få trädet att falla i rätt riktning. Det gör vi med hjälp av en fälldonkraft som vi själva har uppfunnit. Men den kan man tvinga trädet att falla åt det håll man vill, det gör trädfällningen mycket säkrare. Vissa träd går inte att fälla på plats ex vis om det är byggnader runt om. Då får man helt enkelt kapa trädet från toppen och neråt i bitar. Inga träd är omöjliga för oss. Det är vanligast att man fäller träden under sommarhalvåret men i vissa akuta fall kan man fälla träd även på vintern. Exempelvis om det är ett träd som omedelbart behöver tas ner för att det håller på att gå av.

Vad kostar det att fälla träd?

Kostnaden för trädfällning varierar beroende på hur stort trädet är och hur det står. Vi kommer gärna ut och tittar på trädet så vi kan göra ett kostnadsförslag. Det gör vi helt utan kostnad. Vi tar givetvis hand om trädet och forslar bort det mot kostnad om kunden önskar det. Kvar blir stubben och den kan i många fall vara både missprydande och i vägen på gården, men det är inga problem för vi kan även fräsa bort stubbar! Vill man ha kvar sin stubbe efter trädfällningen kan man använda den som en prydnad beroende på hur den står. Men det bästa brukar vara att ta bort stubben så man kan utnyttja ytan där trädet har stått fullt ut. Det är även bra att ta bort stubben för att rotsystemet dör och kan inte sprida sig mera. Vi hjälper även till med återplantering av träd efter trädfällning och efter stubbfräsning kan vi återställa marken så det inte ens syns att det en gång har stått ett träd där. Tveka inte att kontakta oss för hjälp och rådgivning för din trädfällning!

fällda träd