Varför ska man röja bort sly?

Orsakerna till att man bör eller vill rensa sly kan vara många, kanske vill man bara ha bättre utsikt exempelvis om man har en sjötomt så vill man ju se så mycket som möjligt av vattnet. Men det är även bra av andra orsaker. När man tar bort sly så får de träd och växter du vill ha kvar så mycket mer näring och växer mycket bättre.  Sly och ogräs har en tendens att ta nästa all näring så de växter du vill ha växter inte alls eller väldigt långsamt.  Har man skog är det oerhört viktigt att hålla slyn borta för att få en fint växande skog.  En annan bra sak med att röja bort slyn är att man får bort råttor och andra skadedjur från marken.

 

Hur slyrensar man?

Vi brukar använda oss av en grävmaskin med ett klippaggregat vilket är oerhört effektivt och ger ett mycket bra resultat.Det är speciellt gynnsamt för att slyröja större ytor mer lite grövre sly som är svårt att hantera manuellt. Man kan så klart att göra det för hand också det beror på hur stort område som ska slyrensas och hur växtligheten är. Ibland kan det vara så att man inte kan komma åt med en grävmaskin, exempelvis i en villaträdgård där det är för trångt mellan husen och man inte vill skada gräsmattan. Då fungerar det bättre att röja med en vanlig röjsåg. Principen är densamma all oönskad växtlighet ska tas bort för att lämna plats åt den man vill ha eller en vacker utsikt!

Vad kostar slyröjning?

Vad det kostar varierar så klart beroende på hur det ser ut och hur stort område det är som ska rensas upp. Vi kommer gärna ut och tittar på ert projekt så att vi kan bedöma hur mycket tid som behövs samt vilken typ av maskiner som ska användas. Ni får då ett kostnadsförslag.  Att få ett kostnadsförslag av oss är helt gratis så tveka inte att ta kontakt med oss om du vill ha hjälp med rensning av sly.slyrensning