Operativ Chef , Statusbesiktning & Rådgivning

Fredrik Viljegård 070 – 346 49 09 E-post fredrik@bdma.se

Administration Marknad  & Försäljning

Åsa Viljegård 070 – 323 15 15 E-post asa@bdma.se

Besöksadress

Makadamvägen 4

953 45 LULEÅ